UA-131286644-1

● ตู้อบสีฝุ่น-ระบบไฟฟ้า

 

ทำไม ? ตู้อบสีระบบไฟฟ้า ถึง ราคาสูงกว่าระบบแก๊ส

เพราะตู้อบสีระบบไฟฟ้า ต้องผ่านกระบวนการออกแบบทั้งตัวโครงสร้าง และ ระบบควบคุมภายใน
โดยช่างเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า และระบบความปลอดภัยของตู้ ระยะการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดูแลง่ายกว่าตู้อบสีระบบแก๊ส และให้อุณหภูมิที่เสถียรและคงที่กว่าระบบแก๊ส ถึงแม้ตัวตู้อบสีไฟฟ้าจะมีราคาที่สูงกว่าตู้อบสีระบบแก๊ส แต่ถ้าหากคำนวณจากอัตราค่าไฟเฉลี่ยแล้วจะมีราคาต้นทุนในการอบชิ้นที่ถูกกว่าตู้อบสีแก๊ส

 

 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.082-8644443 คุณอ๊อด

โทร.088-0888514 คุณต่าย

 

Visitors: 60,766