UA-131286644-1

เกี่ยวกับเรา

บริษัทของเราเปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี 61 เปิดทำการมาแล้ว 1 ปี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางบริษัท จุดประสงค์ของการทำเว็ปไซด์นี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการมีห้องอบสีฝุ่นเป็นของตัวเองในราคาที่ไมแพงมากและเครื่องพ่นสีฝุ่นที่มีราคาเพียง 32000 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องพ่นสีฝุ่น หัวเตาอินฟาเรดและสีฝุ่นจำหน่าย ในราคาไม่แพง หรือ จะบอกว่าถูกที่สุดเลยก็ว่าได้

Visitors: 27,937